REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. El Col·legi tractarà les seves dades amb la finalitat d’atendre les seves consultes, reclamacions i resoldre els seus dubtes. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de privacitat i Avís legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. El Col·legi tractarà les seves dades amb la finalitat d’atendre les seves consultes, reclamacions i resoldre els seus dubtes. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra Política de privacitat i Avís legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > el col·legi > Junta de govern
JUNTA DE GOVERN
FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

Segons marquen els Estatuts del CLC, correspon a la Junta de Govern la representació del Col∙legi, la seva direcció i administració i l'execució dels acords adoptats per l'Assemblea General. Són atribucions específiques de la Junta de Govern:

 • · Complir i fer complir els acords de l'Assemblea General.
 • · Decidir sobre les sol∙licituds de col∙legiació.
 • · Administrar els béns del Col∙legi, així com recaptar les quotes de tot tipus i altres aportacions que hagin de fer efectives les persones col∙legiades.
 • · Confeccionar els pressupostos econòmics anuals.
 • · Adoptar les mesures que es considerin convenients per a la defensa del Col∙legi i de la professió.
 • · Imposar, amb la instrucció prèvia de l'oportú expedient, sancions disciplinàries.
 • · Proposar a l'Assemblea General la quantia de les quotes ordinàries, extraordinàries i derrames.
 • · Crear les comissions necessàries per al millor compliment de les funcions col∙legials i dissoldre‐les quan calgui.
 • · Designar els representants del Col∙legi davant els organismes, entitats o institucions i en actes, sempre que ho consideri oportú.
 • · Informar a les persones col∙legiades de les activitats i els acords del Col∙legi i preparar la memòria anual de la seva gestió.
 • · Convocar les juntes generals ordinàries i extraordinàries.
 • · Delegar en la Comissió Permanent les funcions que estimi adequades.
 • · Totes aquelles altres funcions que no siguin expressament assignades a l'Assemblea General i tinguin relació amb l'activitat i el funcionament col∙legials.